Tunesmart Lämmitysenergia Taloteknologia

Tunesmart Lämmitys-
energia

Yksilöllinen lämmitys sinun kerrostaloosi

Usein kerrostaloissa on samaan aikaan sekä kylmiä ja kuumia asuntoja, mutta talon lämmitystä ohjataan lähes aina kylmimmän asunnon mukaan asukaspalautteista johtuen. Tämä voi johtaa toisissa asunnoissa kuumuuden ja kuivan ilman ongelmiin, mikä vaikuttaa myös asumisviihtyvyyteen ja terveyteen. Samalla taloyhtiössä tuhlataan energiaa ja rahaa eikä tilannetta helpota yhä kohoavat kaukolämmön kustannukset. Kaiken lisäksi aikaa tuhraantuu turhien huoltokäyntien tilaamiseen ja lämmityksen vikojen etsimiseen. Tunesmartilla päivitetyn kerrostalon ei näistä asioista tarvitse huolestua.

Tunesmart on tehokkain ja edullisin taloteknologiapalvelu, jolla taloyhtiön lämmityskustannukset pienenevät, asuinmukavuus parantuu eikä tehottomiin toimiin käytetä rahaa tai aikaa.  

Tunesmart huomioi, että kerrostalot ovat yksilöllisiä ja reagoivat lämpötilan muutoksiin eri tavoin. Tunesmart muodostaa jokaisesta kerrostalosta yksilöllisen mallin, jonka avulla taloyhtiöllesi optimoidaan paras mahdollinen lämmitys muuttuvissa olosuhteissa. 

Eläköön talo ja pienempi lämmityslasku!

Moderni taloteknologiapalvelu taloyhtiösi lämmityksen parhaaksi

 Tunesmart Lämmitysenergialla saat taloyhtiöösi

 • kaukolämmön kulutuksen optimoinnin,
 • asuntoihin tasaisen huonelämpötilan ilman huolta talon ylilämmittämisestä
 • koneellisen ilmanvaihdon yhteensovituksen lämmitysprosessin kanssa,
 • taloyhtiön energiakulutuksen säännöllisen analysoinnin raportteineen, 
 • taloyhtiökohtaisen huollon sekä laajan taloteknologiaverkoston osaajat käyttöösi.

Tunesmart Lämmitysenergia mittaa, ennakoi, ohjaa, analysoi ja näyttää talon lämmityksen kokonaisuuden

Tunesmart olosuhdeanturi
Ei enää olettamuksia.

OIKEA MITTAUSTIETO

Tunesmart mittaa huoneistoantureilla objektiivista mittaustietoa asuntojen, porraskäytävien ja eri kerrosten sisälämpötiloista. Anturin pariston kesto on 14 vuotta.

Tunesmart ennakointi
Ei enää ulkolämpötilojen perässä juoksemista.

ENNAKOINTI

Tunesmart ennakoi lämmityksessä nopeita säävaihteluja ja on askeleen edellä oikeanlaiseen lämmitykseen varautumisessa.

Tunesmart lämmityksen ohjaaminen
Ei enää ylilämmittämistä.

LÄMMITYKSEN OHJAAMINEN

Tunesmart säätää ja ohjaa lämmitystä talon ja asukkaiden oikeiden tarpeiden mukaan.

Tunesmart analyysi
Ei enää kikkailua säätökäyrällä.

DATAN ANALYSOINTI

Tunesmartin itseoppiva lämmitys ohjaa lämmitystä datalla: 
  • Reaaliaikaisen ja historiaan perustuvan mittaustiedon huomiointi sisälämpötiloista.
  • Sään analysointi ja säävaihteluiden ennakointi. 
  • Rakennuksen uniikin lämmönvarauskyvyn huomiointi.
Tunesmart sovellus
Ei enää hakuammuntaa.

KOKONAISNÄKYMÄ

Tunesmart tuo läpinäkyvyyden talon  lämmityksen toimivuuteen:
  • Talon hallintaan sovellus talon lämpötasapainosta visuaalisella 3D-näkymällä.
  • Asukkaille sovellus oman asunnon lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantaan.
  • Säännöllinen raportointi lämmityksen toimivuudesta ja kulutuksesta.

Isännöitsijän tueksi näkyvyys talon lämpötasapainoon ja oikeanlaiseen lämmityksen ohjaukseen

Tunesmart mittaustieto

Vihdoin näkyvyys huoneistojen todellisiin sisälämpötiloihin

 • Talon 3D-näkymä näyttää huoneistojen todelliset sisälömpötilat
 • Lämmityprosessin mukaan haasteelliset asunnot tunnistetaan helpommin 
 • Datan avulla vikojen selvitys ja korjaaminen edullisempaa
 • Taloyhtiön hallinnoijalla on näky vyys reaalikaikaiseen ja historiaan perustuvaan mittaustietoon asuntojen, porraskäytävien ja eri kerrosten sisälämpötiloista.

Vihdoin moderni tapa hallita lämmitystä

 • Modernissa kerrostalon lämmityksen ohjauksessa lämmitys perustuu datan ja tekoälyn hyödyntämiseen, jolloin talon lämmityksen säätö perustuu talon ja asukkaiden oikeisiin tarpeisiin.
 • Ei enää huoltokäyntien tilaamista huoltoyhtiöltä, kun lämmityksen säätökäyrän asetuksia pitäisi käydä muuttamassa.

 

Ei enää turhia toimenpiteitä virheellisten olettamusten perusteella.

 • Objektiivinen mittaustieto auttaa tekemään päätöksiä helpommin ja nopeammin.

 • Motivan mukaan arviolta 75% Suomen rakennuskannasta on puutteellisesti perussäädetty. Tunesmartin avulla puutteellinen säätö ja lämmitysjärjestelmän epätasapaino tunnistetaan, ja toimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin kohteisiin.

Ei enää rahan ja energian hukkaa. 

 • Optimoitu lämmönohjaus säästää lämmityskululuissa asumismukavuudesta tinkimättä
  • Tunesmartin avulla taloyhtiö voi säästää jopa 20%
   kaukolämpökustannuksissa.
  • Kustannusssäästöt näkyvät myös käyttö- ja ylläpitokustannusten pienenemisenä.

Katso muiden kokemuksia Tunesmart Lämpöenergiasta

Selvitä laskurilla taloyhtiösi hyödyt lämmityskustannusten sekä co2-päästöjen osalta

Alla arviot taloyhtiösi tämän hetkisestä kaukolämmön energiankulutuksesta ja -kustannuksista.

Voit vaihtaa arvoja, jos sinulla on tarkemmat tiedot näistä.

Huoneistojen määrä taloyhtiössä:
Talon rakentamisvuosi:
Arvioitu kaukolämmön energiankulutus taloyhtiössä (MWh/v):
Arvioitu kaukolämmön energiankustannus taloyhtiossä (€/v):
Vaikutus kustannuksiin (€/v): Vaikutus kustannuksiin (€/v):
Vaikutus kasvihuonepäästöihin (kg CO2): Vaikutus kasvihuonepäästöihin (kg CO2):
Vaikutus henkilöautoina (kpl/a): Vaikutus henkilöautoina (kpl/a):
Vaikutus henkilöautolle kuljettuina kilometreinä (km/a): Vaikutus henkilöautolle kuljettuina kilometreinä (km/a):

Tilaa alta erittely tuloksista sähköpostiisi. Voit myös kysä lisätietoa asiantuntijaltamme.

Lähetä tulokset sähkpostiin

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Näin päivität taloyhtiösi lämmityksen Tunesmart-aikaan

1. Ota yhteyttä meihin:

 • Tutustumme taloyhtiöönne ja keskustellaan tarkemmin, miten juuri kyseinen talo ja taloyhtiö hyötyvät Tunesmartista.

 • Keskustelemme mielellämme niin isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen  kuin koko taloyhtiönkin kanssa.

 • Tavataan, miten teille sopii parhaiten – etänä, paikan päällä tai/ja taloyhtiön hallituksen kokouksessa.

 • Keskustelujemme pohjalta laskemme taloyhtiöllenne tarjouksen. 

2. Palvelun tilaaminen ja asennus:

 • Kun palvelu on tilattu, asennus suoritetaan nopeasti, yleensä muutamassa päivässä. 

 • Asennus on asukkaille vaivaton ja asumiseen ei aiheudu haittaa. 

 • Huoneistoihin asennetaan huomaamattomalle paikalle lämpötila- ja kosteusanturi. Muilta osin huoneistoissa ei tarvitse tehdä muutoksia.  

3. Isännöitsijän koulutus hallintasovelluksen käyttöön:

Hallintasovellus mahdollistaa isännöitsijälle näkyvyyden talon lämpötiloihin.

4. Toiminta käyttöönoton jälkeen:

 • Tunesmart opettelee talon käyttäytymisen ja alkaa ohjata lämmitystä ennakoivasti, mikä vaikuttaa talon lämmityslaskun pienemiseen asumismukavuudesta tinkimättä.  
 • Taloyhtiön tarpeiden kasvaessa taloyhtiö voi nopeasti päivittää myös talonsa vaatimukset turvallisuuden ja vedenkulutuksen seurannan osalta.

Useimmin kysytyt kysymykset Tunesmart Lämmitysenergiasta

Milloin taloyhtiön kannattaa päivittää kiinteistön lämmitys?

Taloyhtiön lämmityksen optimoinnin päivitys voidaan toteuttaa heti riippumatta muiden remonttien ajankohdasta.  Lämmityksen optimointiin liittyviä päätöksiä ei kannata tehdä pelkästään laitteen elinkaaren perusteella. Kun kaukolämpöä ohjataan älykkäästi, siitä saatavat säästöt voivat olla isommat kuin mitä nykyisen laitteen laskennallinen elinkaariarvo on. Jos lämmityksen vaihtaa älykkääseen järjestelmään, 10-20% säästöt ovat nähtävissä heti. 

Mitä Tunesmartin käyttö vaatii taloyhtiöltä, isännöitsijältä ja huoltoyhtiöltä?

Tunesmartin käyttö ei vaadi erityistä käyttöä. Tunesmartin algoritmit toimivat automaattisesti, ja toimittaja valvoo, että kaikki toimii suunnitelmien mukana. 

Miten Tunesmart poikkeaa muista markkinoilla olevista älykkäistä järjestelmistä?

Tunesmart on kaukolämmön optimoinnin lisäksi laajennettava myös vesilaskutuksen automatisointiin, vesivuotovahteihin, pelastuslain muutoksen myötä taloyhtiön vastuulle tulleisiin palohälyttimiin (langattomia 10 vuoden paristokestolla), ikkunoiden ja ovien kiinniolotunnistimiin jne. Tunesmart on Suomen laajin taloteknologiapalvelu. Hankkimalla Tunesmartin taloyhtiö varmistuu, että ratkaisut löytyvät myös tuleviin tarpeisiin, eikä jokaiseen taloyhtiön tarpeeseen tarvitse hankkia erillistä järjestelmää tai palveluntarjoajaa.

Miten nopeasti saamme Tunesmartin lämmitysratkaisun käyttöön?

Asennamme Tunesmart Lämmitysenergian taloyhtiöösi maksimissaan 3 päivässä, riippuen taloyhtiöstä päivitys voi onnistua myös yhdessä päivässä.  Saat Tunesmartin käyttöösi noin kuukauden kuluessa tilauksesta. 

Mitä Tunesmart maksaa taloyhtiölle?

Tunesmartin hinnoittelun perustana on, että taloyhtiö voittaa aina. Kustannusarviossa katsotaan aluksi mikä on taloyhtiön kaukolämmön säästömahdollisuus ja mitä hyötyjä voidaan taloyhtiölle saada.

Hinta muodostuu alkuinvestoinnista taloyhtiön lämmönohjauslaitteiden päivitykseen liittyen sekä kuukausittaisesta maksusta, joka riippuu siitä paljonko huoneistoja on. 

Kustannukset ovat siis erilaisia erityyppisissä taloyhtiöissä. Parhaiten ne selviävät kustannusarvion kautta. Ota tästä yhteyttä meihin ja arvioidaan kustannusarvio taloyhtiöllesi >

Toimitteko muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla?

Tällä hetkellä toimimme pääkaupunkiseudulla ja harkitsemme tapauskohtaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisia kohteita. Tulemme laajentamaan toimintaamme kasvukeskuksiin asteittain ensi vuodesta lähtien.

Eläköön talo

Kysy lisää, miten taloyhtiösi hyötyisi Tunesmart-palvelusta

Jos taloyhtiösi sijatsee pääkaupunkiseudulla,
pyydä meidät hallituksen kokoukseen
keskustelemaan aiheesta lisää!