Surpised people

Blogi:
Säädetäänkö taloyhtiössäsi lämmitystä vielä vanhalla tavalla?

 

Säädetäänkö taloyhtiössäsi lämmitystä vielä vanhalla tavalla ? 

Tärkeintä kerrostalon lämmityksessä olisi mitata sitä mitä halutaan säätää eli sisälämpötilaa. Useimmissa taloyhtiössä näin ei kuitenkaan ole, sillä perinteinen tapa säätää talon lämmitystä perustuu pelkästään ulkolämpötilan mittaukseen ja sisälämpötilan säätöä ohjataan parhaassakin tapauksessa vain patteritermostaateilla.
 
Aikaisemmin perinteiseen lämmityksen säätötapaan ei ole tarvinnut puuttua, koska energia on ollut edullisempaa kuin nyt eikä näin ollen ole ollut kiinnostusta paremmasta tavasta lämmittää kerrostaloa. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja taloyhtiöissä olisikin hyvä keskustella, haluaako taloyhtiö pysyä vielä perinteisessä lämmityksen tavassa vai päivittää lämmityksen säätö uuteen ja tehokkaampaan tapaan?  

Perinteinen lämmityksen säätötapa - Säätökäyrä

Kerrostalon lämmityksen perinteinen säätötapa on passiivista lämmityksen ja olosuhteiden hallintaa. Tällöin patteriverkoston menolämpötilaa ohjataan pelkästään ulkolämpötilan perusteella ja pattereissa kiertävän veden lämpötilan säädössä ei huomioida ollenkaan sisälämpötiloja. Tässä tavassa talon lämmityksen säätö perustuu säätökäyrään, joka on loogista päättelyä pattereihin menevästä veden lämpötilasta suhteessa ulkolämpötilaan ja sisälämpötilaan. Alla oleva kuva havainnollistaa miltä säätökäyrä näyttää ja mihin sen logiikka perustuu.

Säätökäyrä MotivaKuva: Säätökäyrä (Motiva) 

Kun taloyhtiön lämmitystä ohjataan säätökäyrällä, sitä lämpimämpää vettä ohjataan pattereihin mitä kylmempi sää on. Jos ulkona on esimerkiksi -20 astetta niin säätökäyrän mukaan pattereihin pitää laittaa 60 asteista vettä (punainen käyrä kuvassa). Säätökäyrään perustuvassa lämmityksessä patteriverkoston veden lämpötilaa aletaan muuttaa vasta sitten kun ulkona on kylmä, jolloin ollaan jo myöhässä. Tällöin ei siis ensin mitata onko 60 asteinen vesi pattereissa sopiva aste, jotta sisällä pysyy tasainen lämpö 21 asteessa.  
   
Säätökäyrään perustuva lämmitys ei siis huomioi huoneiston sisälämpötiloja, joihin kuitenkin vaikuttaa ulkolämpötilan lisäksi moni muukin muuttuja. Näitä ovat muun muassa ihmiset ja kosteus huoneistoissa, talon rakenteet ja rakenteisiin varautunut lämpö, talon sijainti sekä tietenkin sääolosuhteet. Jos esimerkiksi ulkolämpötila äkillisesti muuttuu pakkasen kiristyessä, perinteinen lämmityksen säätö ei osaa ennakoida tätä. Tällöin huoneistoissa voi tulla kylmä ja kestää kauan ennen kuin sisälämpötilat ehtivät mukautua tähän muutokseen. Etenkin syksyllä vuorokauden säävaihtelut näkyvät taloyhtiöissä muun muassa lisääntyneinä huollon tilauksina, kun sisälämpötilat eivät pysy nopeastikin vaihtelevien ulkolämpötilojen perässä.

Nykyaikainen lämmityksen säätötapa – Älykäs ohjaus

Uusi tapa kerrostalon lämmityksen ohjauksessa on hyödyntää itseoppivaa tekoälyä. Tekoäly huomioi lämmityksen ohjauksessa muitakin muuttujia kuin ulkolämpötilan. Se ennakoi lämmitystä sääennusteen perusteella sekä oppii ihmisten ja talon käyttäytymisestä. Samalla se huomioi talon lämmönvarauskapasiteetin, johon vaikuttaa muun muassa talon sijainti ja rakennusmateriaali.   
 
Kerrostalon nykyaikaisessa lämmityksessä tekoäly ohjaa lämmitystä ihmisten ja talon oikeiden tarpeiden sekä haluttujen olosuhteiden mukaan. Asuntoihin asennetut anturit keräävät mittaustietoa huoneistojen lämpötilasta ja kosteudesta. Kerätty mittaustieto lähetetään tietoturvallisesti pilveen, jossa algoritmi analysoi tietoa eri muuttujia yhdistelemällä hyödyntäen sekä tämänhetkistä että historiaan perustuvaa tietoa. Tämän jälkeen tekoäly säätää oikeanasteista vettä pattereihin ja huomioi tasaisen lämmityksen eri aikoina ja eri tarpeisiin. Lämmityksen ohjaus perustuu tällöin mittaustietoon, ei olettamuksiin.  
 
Tekoäly käyttää lämpöenergiaa vain sen verran, miten sitä oikeasti tarvitaan. Tällöin taloa ja huoneistoja ei lämmitetä liikaa ja samalla varmistetaan asumismukavuus. Kun taloon on päivitetty tekoälyyn pohjautuva lämmityksen säätö, se mahdollistaa myös taloyhtiön teknisen valmistautumisen asukkaiden tuleviin tarpeisiin sekä mahdollisiin lainsäädännön vaatimuksiin.  
  
Katso miten Poutapuiston taloyhtiö aloitti talon energiatehokkuuden ja talotekniikan kehittämisen sekä mitä hyötyjä he siitä ovat jo saaneet.  *****

Mietityttääkö  miten oma taloyhtiösi voisi tehostaa energiatehokkuutta, lisätä asumismukavuutta ja säästää rahaa?  Energiatehokkuuteen ja talotekologiaan liittyviä asioita ei kannata pohtia yksin. Sparraile näitä asioita Olli-Pekan kanssa.

O-P circle
Olli‑Pekka Inget

Myyntijohtaja
olli-pekka.inget@fidelix.com
p. 0400 521989
Tunesmart-palvelu, EcoGuard Finland 

Tilaa Tunesmartin uutiskirje tapahtumakutsuineen sähköpostiisi.