TuneSmart case

ASIAKASTARINA
Huoneistojen olosuhdetietoon perustuva lämmityksen säätö säästää merkittävästi taloyhtiön kuluja

 

Huoneistojen olosuhdetietoon perustuva lämmityksen säätö säästää merkittävästi taloyhtiön kuluja

Monissa taloyhtiöissä energiaa valuu hukkaan, koska lämmityksen säätely ei toimi optimaalisesti. As Oy Helsingin Pitäjänhovi ja As Oy Helsingin Pitäjänpuisto asennuttivat nykyaikaisen olosuhteiden mukaan lämmitystä optimoivan Tunesmart-ratkaisun ja säästivät heti keskimäärin 20 % kulutuksessa.

Lämmityskulut ovat yleensä kiinteistöjen suurimpia kustannuksia. Monissa taloyhtiöissä lämmitystä säädetään kuitenkin edelleen ainoastaan keskimääräisen lämpötilan perusteella, eikä yksittäisen huoneiston olosuhteita tai todellista säätilan vaihtelua huomioida.

Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevat As Oy Pitäjänhovi ja As Oy Pitäjänpuisto halusivat modernisoida taloyhtiöihin tehdyn rakennusautomaatiosaneerauksen yhteydessä myös huoneistojen lämmönjaon. Molempiin yhtiöihin asennettiinkin uuden automaatiojärjestelmän keskusyksikön ja lämmönsäätimen lisäksi kaikkiin 139 huoneistoon myös langattomat olosuhdeanturit, jotka mahdollistavat huoneistokohtaisen olosuhteen seurannan.

Tunesmart-ratkaisun myötä lämmitystä voidaankin säätää jatkossa olosuhteiden mukaisesti, ja kulutus mitoittaa todellisen tarpeen mukaan.

Jopa yli 20 % säästö lämmönkulutuksessa

Todellisten olosuhteiden mukaiseen lämmönsäätöön siirtyminen toi taloyhtiöille merkittävät säästöt jo heti ensimmäisinä lämmityskuukausina. Laine Oskari

”Molemmissa taloyhtiöissä lämmönkulutus on laskenut huomattavasti aiempaan verrattuna”, kertoo isännöitsijä Oskari Laine. ”Syyskuussa Pitäjänhovissa lämpötilakorjattu kulutus oli 28,9 % ja Pitäjänpuistossa 16,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.”

Ennen huoneistokohtaista lämpötilan seurantaa lämmitystä on pidetty ikään kuin varmuuden vuoksi liian korkealla. Optimoinnin mahdollistavan Tunesmart-ratkaisun myötä taloyhtiöiden lämmitystä on voitu säätää tarpeen mukaan pitäen asumismukavuus samalla erinomaisena.

”Energiansäästössä pitää muistaa, ettei sitä voi tehdä asukkaiden oloja heikentämällä. Huoneilman lämpötilan on säilyttävä tasaisena, jotta asukkaat voivat hyvin. Tunesmartin avulla voimme asettaa halutun tavoitelämpötilan ja seurata sen toteutumista asuntokohtaisesti”, Laine sanoo.

 ”Olemme olleet todella tyytyväisiä järjestelmän helppokäyttöisyyteen ja sen tuomiin kustannussäästöihin.”

Optimaalinen lämpötila olosuhteen kärsimättä

Tunesmartin huollon yksikön päällikkö Samuli Kettunen tietää, että suomalaisten taloyhtiöiden lämmitysjärjestelmien säädöissä olisi paljon korjattavaa.

”Säädöt pohjautuvat usein ulkolämpötilasta vuosia sitten tehtyyn arvioon, joka ei perustu todellisiin olosuhteisiin huoneistoissa ja jota ei ole tarkastettu moneen vuoteen. Usein koko kiinteistö myös lämmitetään kylmimmän huoneiston mukaan”, Kettunen kuvaa.

Energiansäästön mahdollistamiseksi kehitetyn Tunesmart-ratkaisun olosuhdeantureiden tiedosta kiinteistöstä saadaan tuotettua muun muassa 3D-näkymä, josta huoltohenkilöstö voi helposti paikantaa mahdolliset lämmitysongelmat. Viileneminen voi johtua vaikkapa viallisesta patterista tai huonoista ikkunatiivisteistä, jotka pystytään paikannettuna korjaamaan.

”Älykäs olosuhteiden seuranta säästää. On kustannustehokkaampaa ratkaista yksittäinen ongelma kuin ylilämmittää koko kiinteistöä”, Kettunen muistuttaa.


*Tunesmart Lämmitysenergia -palvelu sisältää

  • Tekoälyyn pohjautuvan kaukolämmityksen optimoinnin.
  • Lämmityksen automaation etähallinnan.
  • Kiinteistön huoneistoihin ja yleisiin tiloihin asennetut sisäilmaolosuhdeanturit
  • Kiinteistön hallintasovelluksen, joka antaa kattavan näkymän kiinteistön lämpötasapainoon talon 3D-mallinnuksella. Taloyhtiön hallinnoijat saavat näkyvyyden eri rappujen, kerrosten ja huoneistojen sen hetkisiin lämpötiloihin kuin myös historiadataan.
  • Asukassovelluksen huoneiston lämpötilan ja kosteuden seurantaan.
  • Taloyhtiökohtaisen käyttökoulutuksen, asiakastuen, asennus- ja huoltopalvelun.
  • Laajan talotekniikkaverkoston tuen.


Kysy lisää Tunesmartista Marjalta.
Jos taloyhtiösi sijatsee pääkaupunkiseudulla, pyydä Marja hallituksen kokoukseen mukaan!
Marja Karvonen
Marja Karvonen
Myyntipäällikkö
marja.karvonen@fidelix.com
p. 050 910 4534
Tunesmart-palvelu, EcoGuard Finland

Tilaa Tunesmartin uutiskirje tapahtumakutsuineen sähköpostiisi!