Pylsy Petri Kiinteistöliitto

 

Mitkä ovat taloyhtiön kolme energiatehokkuuden viisasten kiveä?

Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy puhui Helsingin Messukeskuksessa 20.4.2023 järjestetyssä Taloyhtiötapahtumassa viisaista päätöksistä liittyen taloyhtiöiden energiamuotojen valintaan. Pylsy painotti esityksessään, että energiatehokkuudessa tärkeintä on miettiä kokonaisuutta, ei vain yksittäistä teknistä ratkaisua. Taloyhtiön on löydettävä energiatehokkuuden viisasten kivi miettimällä miten eri osat nivoutuvat yhteen. Tähän liittyy esimerkiksi se, miten taloyhtiön lämmitystä ohjataan, miten lieventää kulutushuippua pakkasella, miten huomioida sähköautojen lataus, millainen on nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä tai miten ratkaisussa on mukana älykkyyttä. Taloyhtiön energiatehokkuuteen liittyvien päätösten tueksi Pylsy nosti kolme asiaa viisasten kiviksi.

💎 Tunne oma taloyhtiösi ja tee pidemmän tähtäimen suunnittelua
Taloyhtiön päättäjien on tunnettava taloyhtiönsä hyvin, ei pelkästään teknisesti, vaan päättäjien on myös tiedettävä millaisia asukkaita ja omistajia taloyhtiössä asuu sekä mitä he haluavat taloyhtiöltä. Taloyhtiön päättäjien tulisi haastaa itsensä tekemällä pitkän aikavälin suunnitelmia ja miettiä millainen kehityspolun tulisi olla, jotta pidemmän aikavälin tavoitteet saavutetaan. Pidemmän ajan tavoitteet voivat muodostua muun muassa asumiskustannusten kurissa pitämisestä, asumisolosuhteiden parantamisessa ja taloyhtiön roolista ilmastomuutoksen torjumisessa.

💎 Pidä perusasiat kunnossa
Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa jo perusasioissa, kuten huoltamalla talotekniikan järjestelmät ja laitteet hyvin sekä kannustamalla asukkaita tekemään fiksuja valintoja energiankulutuksessa. Nämä antavat hyvän lähtökohdan järkeviin päätöksiin taloyhtiön energiatehokkuuden investoinneissa.

💎Ota lämmityshanke haltuun
Onnistuneen lämmityshankkeen suunnittelun ja johtamisen edellytyksiä ovat oman kiinteistön tunteminen, hankkeen tavoitteiden määrittely sekä taloyhtiön sisäiseen viestintään panostaminen. Hankesuunnitelmassa luodaan taloyhtiön päättäjille viitekehys, joka tukee oikeiden päätösten tekemisessä ja viestinnässä pidemmän ajan tavoitteiden saavuttamiseksi.

********
Näitä asioita ei kannata pohtia yksin. Jos mielessäsi on mitä tahansa taloyhtiösi energiatehokkuuteen ja taloteknologiaan liittyviä kysymyksiä, älä epäroi kysyä lisää Marjalta.

Jos taloyhtiösi sijatsee pääkaupunkiseudulla, pyydä Marja hallituksen kokoukseen mukaan!
Marja Karvonen
Marja Karvonen
Myyntipäällikkö
marja.karvonen@fidelix.com
p. 050 910 4534
Tunesmart-palvelu, EcoGuard Finland


Tilaa Tunesmartin uutiskirje tapahtumakutsuineen sähköpostiisi!