Tunesmart-palvelu

Asiakkaiden kokemukset ja odotukset Tunesmart-palvelun perustana

 

Asiakaskokemus on Tunesmart-palvelun peruskivi 

Asiakkaiden tyytyväisyys ja odotustensa ylittäminen ovat Tunesmart-palvelun keskiössä. Asiakaskokemusten merkitystä oman roolinsa ja tiiminsä kautta tarkentaa alla Samuli Kettunen, joka vetää Tunesmartin automaatiourakoinnin tiimiä. Tämä tiimi vastaa Tunesmartin asennuksesta ja taloyhtiökohtaisesta palvelusta.

Haastatelussa Samuli Kettunen, automaatiourakoinnin tiiminvetäjä:

Samuli KettunenMikä on tehtäväsi

"Toimin automaatiourakointitiimin vetäjänä Säätölaitehuollolla. Tiimimme vastaa Tunesmart-palvelun asennuksista ja taloyhtiökohtaisesta palvelusta. Vastaan lopulta siitä, että asiakas on tyytyväinen, kun tiimimme on käynyt kohteessa. Työtehtäviini kuuluu käytännössä asioiden ja tiimimme koordinointi, aina hallinnollisista tehtävistä asiakasprojektien suunnitteluun ja toteutukseen asti. Tämä sisältää esimerkiksi työntekijöiden ohjaamisen, aikataulujen hallinnan ja laadunvarmistamisen."

Mikä motivoi työssäsi?
"Se, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä uuteen järjestelmäänsä, jonka he ovat tilanneet meiltä. On palkitsevaa nähdä, miten asiakkaamme hyötyvät palveluistamme ja saavat toimivan automaatiojärjestelmäratkaisun käyttöönsä. Työpäivä ei enää tunnu pelkältä työpäivältä, vaan pikemminkin mahdollisuudelta luoda yhdessä tiimini kanssa saumattomia ratkaisuja, joissa jokaisella tiimin jäsenellä on merkittävä rooli projektien sujuvuuden ja asiakastyytyväisyyden varmistamisessa."

Mitä asiakaskokemus merkitsee sinulle ja tiimillesi?
"Asiakaskokemus on meille ehdottoman tärkeä asia. Tavoitteemme on ylittää asiakkaidemme odotukset tarjoamalla heille huippuluokan palvelua. Toimintamme perustuu huolellisuuteen ja korkeaan laatuun. Asetamme itsellemme tiukat standardit sekä työn laadun että asiakastyytyväisyyden suhteen."

Mikä on parasta palautetta mitä asiakkaalta olet saanut?
"Ehdottomasti se, kun asiakkaamme ovat kertoneet, kuinka uusi ja toimiva järjestelmä on tuonut heille käytännön etuja ja helppoutta kiinteistön talotekniikan hallintaan. On hienoa, kun he ovat myös oivaltaneet uuden automaatiojärjestelmän hyödyt, vaikka he eivät ehkä aikaisemmin edes tienneet mitä kaikkea tällainen järjestelmä tekee tai mitä sillä voidaan tehdä."

*****
Jos taloyhtiössäsi ei ole vielä varauduttu lämmityskauteen, ja haluat Samulin tiimin asentamaan taloyhtiöönne modernin lämmityksenohjauksen ja tukemaan tulevissa taloteknisssä tarpeissa, ota yhteyttä!

 Tilaa Tunesmartin uutiskirje tapahtumakutsuineen sähköpostiisi.